ODBIÓR MIESZKANIA OD DEWELOPERA - NA CO ZWRÓCIĆ UWAGĘ?

Odbiór mieszkania od dewelopera - na co zwrócić uwagę?

Odbiór mieszkania od dewelopera, nazywany powszechnie odbiorem technicznym to niezwykle ważny krok, który ma wpływ na wiele czynników, takich jak, chociażby podpisanie aktu notarialnego i sfinalizowanie transakcji zakupu nieruchomości. Na co zwrócić uwagę przy odbiorze mieszkania, aby w niedalekiej przyszłości niemiło się nie rozczarować? Jak odebrać mieszkanie od dewelopera?

Odbiór mieszkania od dewelopera, nazywany powszechnie odbiorem technicznym to niezwykle ważny krok, który ma wpływ na wiele czynników, takich jak, chociażby podpisanie aktu notarialnego i sfinalizowanie transakcji zakupu nieruchomości. Na co zwrócić uwagę przy odbiorze mieszkania, aby w niedalekiej przyszłości niemiło się nie rozczarować? Jak odebrać mieszkanie od dewelopera?

Czym jest odbiór techniczny?

Odbiorem technicznym można nazwać weryfikację stanu mieszkania/domu/lokalu użytkowego jeszcze przed przeniesieniem na nabywcę praw własności. Zasadność przeprowadzenia odbioru technicznego określa tzw. ustawa deweloperska. Według zapisów Art. 27.1 odbiór techniczny mieszkania dokonywany jest w obecności nabywcy, po otrzymaniu informacji o zakończeniu budowy i otrzymania pozwolenia na użytkowanie.

Czynności realizowane w trakcie odbioru technicznego mają na celu dokładną weryfikację, czy lokal budynek oddany do użytkowania jest wolny od wad technicznych. Jeśli okaże się, że nie – deweloper na podstawie sporządzonego protokołu decyzje, czy „przyznaje się do winy” i uznaje wykazane wady, czy też je odrzuca. Ma na to 14 dni od daty podpisania protokołu. W sytuacji, w której deweloper uznał wady, ma 30 dni na ich usunięcie, lub jeśli z przyczyn technicznych okaże się to niemożliwe — może przesunąć ten termin z podaniem uzasadnienia.

Zapisy ustawy o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego, zwanej potocznie ustawą deweloperską, wynikają częściowo z przepisów Kodeksu Cywilnego o rękojmi za wady.

Kto wykonuje odbiór techniczny mieszkania?

Odbiór techniczny mieszkania od dewelopera odbywa się zazwyczaj w obecności odbiorcy – mieszkania i dewelopera, a raczej najczęściej osoby, która posiada stosowne pełnomocnictwo i nierzadko wiedzę techniczną. Podczas odbioru technicznego dochodzi do oględzin pomieszczeń i sprawdzenia ich pod kątem wystąpienia ewentualnych usterek. Potencjalni nabywcy nieruchomości nierzadko nie mają branżowej, specjalistycznej wiedzy na temat spraw technicznych, dlatego właśnie w tym celu na odbiór techniczny zgłaszają się często z prywatnym specjalistą, lub ustanawiają pełnomocnika.

Kiedy następuje odbiór techniczny mieszkania od dewelopera?

Na rynku nieruchomości z rynku pierwotnego, czasem dochodzi do przedwczesnego, „umownego/wstępnego” odbioru technicznego, który odbywa się jeszcze przed otrzymaniem pozwolenia na użytkowanie. Jednak w zgodzie z przepisami prawa, odbiór mieszkania od dewelopera powinien odbyć się po otrzymaniu przez niego pozwolenia na użytkowanie, najpóźniej do ustalenia terminu umowy o przeniesienie praw własności (czyli podpisania aktu notarialnego). Jeśli występują opóźnienia w odbiorze – może być to przesłanką do przełożenia terminu podpisania umowy przeniesienia praw własności.

Odbiór mieszkania a przekazanie kluczy do nieruchomości – czy to, to samo?

Odbiór techniczny mieszkania nie jest równoznaczny z datą oficjalnego przekazania kluczy do nieruchomości. Taka sytuacja ma miejsce wyłącznie w dniu podpisania przeniesienia aktu własności lub w określonym umową terminie wyznaczonym już po dacie jej podpisania.

Odbiór techniczny mieszkania – co trzeba sprawdzić?

Przeciętny człowiek, nawet jeśli może określić się mianem „złotej rączki”, niestety zazwyczaj nie wie, co powinno być przedmiotem kontroli podczas sporządzania protokołu o odbiorze technicznym mieszkania. To właśnie dlatego, dość dużą popularnością cieszą się profesjonalne usługi tzw. „odbieraczy”, którzy szybko zweryfikują kwestie techniczno-prawne, czyli:

 • Zgodność nieruchomości z przyjętymi normami budowlanymi.

 •  Sprawdzenie, czy w lokalu występuje usterki i wady techniczne,

 • Weryfikacja zgodności nieruchomości z dotyczącą jej dokumentacją.

Elementy mieszkania, które należy sprawdzić przy odbiorze mieszkania od dewelopera

Odbierając mieszkanie w stanie deweloperskim, należy szczególną uwagę zwrócić na elementy jego wykończenia. Do tych, które powinny podlegać ścisłej kontroli, zalicza się:

 • Ściany i pokrywające je tynki – szczególnie przy narożnikach, oknach, włącznikach, okolicach parapetów.

 • Płaszczyzny, poziomy i piony (w tym celu niezbędne będzie zabranie ze sobą poziomicy).

 • Kąty – weryfikuje się je za pomocą kątownika z przynajmniej jednym z ramieniem wynoszącym 100 cm.

 • Drzwi i okna – czy nie mają ubytków, widocznych rys, przerwanej ciągłości w uszczelkach, uszkodzeń mechanicznych, czy dobrze się domykają itp.

 • Wylewki – czy nie są popękane, czy przylegają dobrze do cokołów itp.

 • Instalacje elektryczne — warto sprawdzić napięcie, rozmieszczenie przewodów, stan skrzynki z bezpiecznikami.

 •  Instalacje cieplne – czyli stan grzejników. Czy grzejniki zostały dobrze umocowane? Czy wszystkie są wyposażone w głowice z termostatem, czy nie są zapowietrzone?

 •  Wentylacja – dobrze jest sprawdzić stan i rozmieszczenie kratek wentylacyjnych. Powinny znajdować się w kuchni, łazience i innych pomieszczeniach, które nie mają dostępu do okna.

 •  Balkon – jeśli do nieruchomości należy balkon, dobrze jest zweryfikować stan balustrad, części blacharskich, spadki, pęknięcia płytek, lub wylewki itp.

To tylko najważniejsze z czynności, które należy wykonać w trakcie odbioru technicznego. Profesjonalny odbiór nierzadko wykracza poza wymienione podstawy i czasem wymaga wykorzystania specjalistycznych urządzeń.

 

Czy odbiór techniczny zawsze musi być stresujący?

Wiele osób z województwa wielkopolskiego zastanawia się, czy znajdą odpowiednie wsparcie profesjonalistów podczas odbioru technicznego swojego mieszkania pod Poznaniem. Obserwując rynkowe trendy, można zaobserwować, że coraz większą popularnością cieszą się przedmieścia, lub mniejsze miejscowości ulokowane w pobliżu większych miast. Jest to podyktowane zarówno atrakcyjną infrastrukturą, jak i konkurencyjną ceną. Odbiór techniczny mieszkania w Mosinie lub na terenie innej miejscowości, nie będzie różnił się niczym od tego, przeprowadzonego w dużym mieście.

Nie bez znaczenia dla całego przebiegu procesu jest wybór dewelopera. Na rynku nieruchomości są bowiem firmy budowlane znane z jakości, ale też z mniejszych/większych potknięć. Wybierając sprawdzonego dewelopera z Mosiny, można być spokojnym o przebieg tego, zazwyczaj stresującego dla nowych właścicieli procesu i po prostu cieszyć się ze swojego nowego, własnego M!