FINANSOWANIE PBLECHBUD
MIESZKANIE DLA MŁODYCH

MIESZKANIE DLA MŁODYCH

“Mieszkanie dla Młodych” jest programem rządowym, który został stworzony w celu wsparcia młodych Polaków w procesie zakupu swojego pierwszego domu lub mieszkania. Zasady wynikające z programu MDM zostały określone w ustawie z dnia 27 września 2013 roku o pomocy państwa przy zakupie pierwszego mieszkania. W dokumencie można znaleźć reguły zgodnie z którymi państwo udziela obywatelom wsparcia finansowego z Funduszu Dopłat.

Dnia 1 września 2015 roku ustawa została znowelizowana w taki sposób, by więcej osób miało dostęp do możliwości uzyskania finansowego wsparcia rządowego. Artykuł 3 znowelizowanej ustawy podaje, że dofinansowanie wkładu własnego udzielane jest nabywcy na podstawie zaciągnięcia kredytu w instytucji kredytującej. Kredyt może być udzielony na zakup mieszkania (lokal mieszkalny lub dom jednorodzinny), zakup spółdzielczego, własnościowego prawa do lokalu, bądź na wkład budowlany do spółdzielni mieszkaniowej, który ma na celu uzyskanie prawa własności lokalu.

DLA KOGO PROGRAM MDM?

Program Mieszkanie Dla Młodych skierowany jest do małżeństw oraz singli, którzy nie przekroczyli 35 roku życia. W przypadku małżeństw bierze się pod uwagę wiek młodszego współmałżonka. Zasadniczym warunkiem uzyskania dotacji jest to, aby do dnia zawarcia umowy osoby te nie były właścicielami/współwłaścicielami żadnego innego domu czy mieszkania.

Wyjątkiem od tych reguł, zarówno w odniesieniu do wieku, jak i posiadania mieszkania, objęte są osoby, które wychowują przynajmniej troje dzieci. Przez dzieci należy tu rozumieć osoby małoletnie, te, którym przysługuje renta socjalna lub zasiłek pielęgnacyjny (bez względu na wiek), a także uczące się, które nie ukończyły jeszcze 25 roku życia.

Warto zaznaczyć, że kredytobiorcą nie może być osoba, która w przeszłości posiadała już określone prawa, nawet, jeżeli na chwilę obecną już jej one nie przysługują. Przykładowo, jeśli jeden ze współmałżonków był kiedykolwiek właścicielem jakiejś nieruchomości, nie przysługuje mu już prawo do dofinansowania. Dopuszcza się natomiast sytuację, w której z programu MDM korzysta singiel, który był wcześniej współwłaścicielem nieruchomości lub małżonkowie, z których każdy posiada 50% udziału w jakiejś nieruchomości, przy czym nie jest to ten sam lokal.

O dotację może również starać się osoba, która jest najemcą lub posiada spółdzielcze prawo lokatorskie do danego lokalu mieszkalnego, pod warunkiem, że rozwiąże umowę najmu/zrzeknie się praw do lokalu, nie później niż 6 miesięcy od dnia przeniesienia własności.

MDM KROK PO KROKU

Limit powierzchni użytkowej, która ma zostać objęta dofinansowaniem, wynosi 75 m² w przypadku mieszkań i 100 m² w przypadku domów jednorodzinnych. Limity wzrastają odpowiednio: do 85 m² dla mieszkań i do 110 m² dla domów, jeśli beneficjent wychowuje przynajmniej 3 dzieci. Powierzchnię lokalu oraz cenę jego zakupu ustala się na podstawie następujących dokumentów:

  • umowa o ustanowieniu/przeniesieniu własności
  • umowa deweloperska
  • umowa przedwstępna, potrzebna w sytuacji, gdy do dnia złożenia wniosku nie zawarto żadnej z wyżej wymienionych umów

Jeżeli żaden z tych dokumentów nie zostanie podpisany do chwili złożenia wniosku o dofinansowanie wkładu własnego, weryfikacja powierzchni i ceny nieruchomości może się odbyć na podstawie prospektu informacyjnego.

 

MAKSYMALNA CENA ZAKUPU I WARUNKI KREDYTU

W przypadku nieruchomości z rynku pierwotnego, maksymalna cena zakupu wyliczana jest na podstawie następującego iloczynu: 1,1 x powierzchnia użytkowa lokalu x średni wskaźnik przeliczeniowy kosztu odtworzenia 1 m² (w odniesieniu do gminy, na terenie której zlokalizowana jest nieruchomość). Zgodnie z art. 7 ustawy, dofinansowanie wkładu własnego wynosi:

    • 10% dla beneficjentów, którzy nie posiadają dzieci;
    • 15% dla beneficjentów, którzy wychowują 1 dziecko
    • 20% dla beneficjentów wychowujących 2 dzieci
    • 30% przy 3 i większej liczbie dzieci

Dofinansowanie z MDM przyznawane jest wówczas, gdy kredyt został udzielony wyłącznie na zakup lokalu mieszkalnego / domu jednorodzinnego, w kwocie wynoszącej przynajmniej połowę ceny nieruchomości i na okres minimalnie 15 lat.

Pozostałe wydatki związane z nabyciem nieruchomości, na przykład koszt wykończenia, zakup garażu czy miejsca postojowego, wymagają zaciągnięcia osobnego kredytu, który nie jest już objęty dotacją.

DLACZEGO WARTO?

MdM, dzięki dofinansowaniu części wkładu własnego, poprawia zdolność kredytową uczestników programu. Jeśli jednak, pomimo dotacji, pojawi się problem z uzyskaniem zdolności kredytowej, istnieje możliwość, by do umowy kredytu przystąpiły inne osoby: zstępni, wstępni, rodzeństwo, małżonkowie rodzeństwa, ojczym czy macocha.

W programie MDM można zarejestrować się za pośrednictwem strony:

http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate

WSPARCIE DEWELOPERA

Firma deweloperska PB Lechbud zachęca do spotkania z doświadczonym doradcą finansowym, który udzieli skutecznego wsparcia przy wyborze najkorzystniejszego kredytu. Z takim doradcą o wiele łatwiej będzie przebrnąć przez liczne oferty bankowe i sprostać wciąż zmieniającym się wymogom dotyczącym wkładu własnego czy warunków dopłat.

Pomożemy uporać się z procesem sprawdzania zdolności kredytowej i kompletowaniem dokumentacji, służymy poradą przez cały okres kredytowania oraz po jego zakończeniu. Nie pobieramy przy tym żadnych opłat czy prowizji. Chcemy mieć pewność, że nasz wysiłek włożony w inwestycję deweloperską przełoży się na zadowolenie klienta, który otrzyma nie tylko wysoką jakość, ale też korzystną cenę i kompleksowe wsparcie.

linki:

http://mdlam.pl/opis-programu-mieszkanie-dla-mlodych/do-pobrania-ustawa-programu

http://jakoszczedzacpieniadze.pl/wp-content/uploads/2015/09/Nowelizacja-ustawy-MdM.pdf

http://mieszkaniedlamlodych.com/program-mieszkanie-dla-mlodych-warunki

http://mieszkaniedlamlodych.com/prezydent-podpisal-nowelizacje-ustawy-mieszkanie-dla-mlodych

http://mdlam.pl/opis-programu-mieszkanie-dla-mlodych/do-pobrania-ustawa-programu

Skontaktuj się z nami
Szukasz domu lub mieszkania